کویل آلومینیومی برای چه مواردی استفاده می شود؟

March 11, 2022
آخرین مورد شرکت کویل آلومینیومی برای چه مواردی استفاده می شود؟

کلاف آلومینیومی که در صنایع غذایی و آشامیدنی برای بسته بندی و به عنوان بخشی از ظروف و لوازم آشپزی استفاده می شود نیز قابل مشاهده است.از ورق های این فلز می توان به صورت سقف، ناودان، سایدینگ و مواردی از این قبیل که در صنعت ساختمان و مسکن استفاده می شود، استفاده کرد.