ورق آلومینیوم تمپر ورق آلومینیوم جدیدترین قیمت صفحه تخت فلزی با کیفیت بالا آلیاژی سفارشی

March 11, 2022
آخرین اخبار شرکت ورق آلومینیوم تمپر ورق آلومینیوم جدیدترین قیمت صفحه تخت فلزی با کیفیت بالا آلیاژی سفارشی

چهار نام اصلی درجه حرارت برای آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود.آنها -F هستند: به عنوان ساخته شده.-0: آنیل شده;-H: کرنش سخت شده و -T: عملیات حرارتی شده است.نام پنجم، -W، برای توصیف وضعیت خاموش بین عملیات حرارتی محلول و پیری مصنوعی یا دمای اتاق استفاده می‌شود.